00:00:00
00:00:00

Nga tập trận bắn đạn thật ở bán đảo Crimea