00:00:00
00:00:00

Mỹ để ngỏ khả năng ký riêng thỏa thuận thương mại với Canada