00:00:00
00:00:00

Mỹ: Đảng Cộng hòa đề xuất sửa đổi dự luật Luật Chăm sóc sức khỏe Mỹ (AHCA)