00:00:00
00:00:00

Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô Israel