Malaysia nghiêm túc thực hiện quy định về sử dụng vỉa hè