00:00:00
00:00:00

Lãnh đạo Hàn Quốc và nhiều nghị sĩ bất đồng về vấn đề THAAD