00:00:00
00:00:00

Kỳ họp lần bảy Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác kinh tế, khoa học, kỹ thuật Việt Nam - Indonesia