00:00:00
00:00:00

Kẻ khủng bố sân bay Orly, Pháp hành động sau khi say rượu và dùng ma túy