00:00:00
00:00:00

Iran chỉ trích Tổng thống Mỹ tìm cách chấm dứt thỏa thuận hạt nhân