00:00:00
00:00:00

Hội đua thuyền mừng Tết Độc lập ở Lệ Thủy