00:00:00
00:00:00

Hệ thống thoát nước ngầm của Tokyo, hình mẫu lí tưởng cho các đô thị lớn