00:00:00
00:00:00

Hàng chục nghìn người châu Phi phải sơ tán mỗi ngày vì xung đột, bạo lực và thiên tai