00:00:00
00:00:00

Hàn Quốc đối mặt với tỷ lệ sinh thấp và già hóa dân số