00:00:00
00:00:00

Hàn Quốc đề nghị đàm phán quân sự liên Triều