00:00:00
00:00:00

Hàn Quốc cân nhắc đề xuất đối thoại quân sự liên Triều