00:00:00
00:00:00

Hàn Quốc bắt đầu khảo sát tác động của THAAD đối với môi trường