Hà Nội: Học sinh lớp 12 "Tập dượt" trước khi thi THPT quốc gia