00:00:00
00:00:00

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cảng hàng không quốc tế Cam Ranh