00:00:00
00:00:00

Đại sứ quán Nga tại Syria bị trúng pháo kích: 7 người bị thương