00:00:00
00:00:00

Châu Âu quan ngại về kế hoạch Mỹ dời đại sứ quán tại Israel tới Jerusalem