00:00:00
00:00:00

Cần có quy hoạch khu tái định cư cho người dân vùng lũ quét