00:00:00
00:00:00

Các ứng cử viên Tổng thống Pháp lần đầu tiên tranh luận trên truyền hình