Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất - Thị trường tiềm năng cho các doanh nghiệp Việt