00:00:00
00:00:00

Các hãng truyền thông Mỹ không được phép tác nghiệp tại trụ sở Quốc hội Nga