00:00:00
00:00:00

Bộ Công thương đề xuất cắt, giảm 675 điều kiện kinh doanh: Có gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp?