00:00:00
00:00:00

Bạc Liêu phát triển mô hình nuôi tôm công nghệ cao