00:00:00
00:00:00

Ấn Độ - Pakistan đối thoại giải quyết tranh chấp nguồn nước sông Ấn