00:00:00
00:00:00

12 nghìn hộ dân ở vùng biển Sơn Hải, Ninh Thuận đã có nước sạch

Video mới nhất