00:00:00
00:00:00

"Những vở kịch còn mãi với thời gian", cú hích đối với sân khấu kịch